Olemme nyt jäsenenä LiveFIN ry:ssä!

LiveFIN ry on valtakunnallinen musiikkitapahtumien ja niiden järjestäjien yhteenliittymä ja etujärjestö. Jäsenistö koostuu keikkapaikoista, festivaaleista ja erilaisista tapahtumajärjestäjistä.

LiveFIN ry:n tavoitteena on koota yhteen alan toimijat, kehittää alan sisäistä vuoropuhelua, tiedottaa ja kerätä tietoa sekä voimakkaasti saattaa alaa mukaan kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Järjestö tekee työtä populaarimusiikin sektorin arvon tunnistamiseksi merkittävänä osana Suomen kulttuuri-,musiikki- ja elinkeinoelämää. LiveFIN haluaa osoittaa alan merkitys suurena työllistäjänä ja luovan talouden mahdollistajana.

”LiveFIN on kultturialan peloton edelläkävijä ja suunnan näyttäjä, se kehittää alaa ja ajaa sen asioita agressiivisesti.”

www.livefin.fi